Het Oude Noorden

 


Home
Oude Noorden
Informatie
Nieuws
Foto's Oude Noorden
Plattegrond
Ondernemers
 
Adverteren
Wijksites
Contact

Rotterdam, Het Oude Noorden

Tijdens de stadsvernieuwing is door sloop en nieuwbouw een deel van de structuur van de wijk veranderd. Zo zijn er meer open plekken en rechte straten gekomen. Daarnaast heeft in de jaren negentig een aantal pleinen een opknapbeurt gekregen. Het Noordplein is opnieuw bestraat en beplant. Bijzonder is de fontein die door de Marokkaanse gemeenschap uit de wijk is geschonken.

Het Gerechtsgebouw

Het Gerechtsgebouw aan de Noordsingel uit 1898 is een van de mooiste historische gebouwen in het Oude Noorden. Het is opgetrokken uit geel gepleisterde bakstenen en verfraaid met ornamenten, die kenmerkend zijn voor de neorenaissancestijl. Boven de hoofdingang wikt en weegt Vrouwe Justitia met gesloten ogen. Achter het gebouw ligt de kruisvormige Strafgevangenis uit 1872.


De groene Rotte

Rotterdam noord ligt aan de Rotte. Er zijn nu volop plannen in uitvoer om de Rotte tot een aantrekkelijk recreatiegebied te maken. Kijk maar eens op: www.groenerotte.nl


De Schoonoordtuin, een paradijsje voor een enkeling

Het is al jaren fout in de Schoonoordtuin. Na jarenlang genegeerd en gebagatelliseerd te zijn door de regerende stichting Schoon Oord werd het een aantal bewoners teveel en werd de roep om maatregelen erg luid. Klachten bij de stichting Schoon Oord werden weggehoond. Klachten bij woonorganisatie Havensteder waren aan dovemansoren gericht. De laatste strohalm voor de bewoners was de oprichting van een tuinvereniging in de hoop dat hiermee eindelijk de juiste aandacht voor de vele problemen kon worden getrokken.

De laatste tien jaar is de schoonoordtuin het domein geweest van een heel klein groepje bewoners, de bestuursleden van de stichting Schoon Oord. Deze stichting werd elk jaar zonder problemen en zonder enige vorm van controle door Havensteder van een riant bedrag voorzien, bedoeld voor de tuin, maar dat pakte vaak anders uit.

Het betreft hier een stichting die al jarenlang onder vuur ligt. Een zelfbenoemde stichting die de macht in de Schoonoordtuin naar zich toe heeft getrokken. Bestuursleden die al gelijk bij de oprichting en inrichting van de schoonoordtuin stukken van de publieke tuin als privestuk afbakenden, subsidie die voornamelijk werd aangewend ten bate van een heel klein groepje bevoorrechten.

Er wonen pakweg een 200 mensen rond de Schoonoordtuin, slechts een tiental mensen had toestemming de publiekelijke tuin te betreden. Hoe kon dit gebeuren. Een heel vaag en eigenlijk onmogelijk convenant met woningcorporatie Havensteder stelde de stichting Schoon Oord in staat misbruik te maken van de situatie en de tuin geheel naar zich toe te trekken en de bewoners rondom de tuin buiten spel te zetten. Het werd een feestje voor de Happy Few.

Huizen in de Schoonoordstraat of in de Bloklandstraat worden uitgedeeld door Johannes O. Om onverklaarbare redenen heeft deze particulier toestemming van Havensteder veel huizen in genoemde straten toe te wijzen aan wie hij wilt. De huizen worden uitgedeeld aan iedereen die in de smaak valt. Meld je je bij woningstichting Havensteder voor een huis in een van deze straten dan wordt je doorverwezen naar de heer O. Het huisvestingsbeleid wordt hier even overboord gegooid.

Er zijn heel veel problemen gerezen tussen bewoners en deze voorzitter van de stichting Schoon Oord, de heer Johannes O.
Havensteder is al heel wat jaren op de hoogte, dit blijkt wel uit de klachten die bewoners gedurende een lange periode hebben neergelegd bij deze woningcorporatie. De voor dit doel opgerichte bewonersvereniging Schoonoordtuin heeft Havensteder doen beseffen dat aktie nu toch echt geboden is. Opstappen is voor de voorzitter geen optie en daarmee wordt voorbijgegaan aan het belang van de omwonenden en een goede sfeer in de tuin. Het eigenbelang prevaleert, geheel in lijn met de opstelling van deze stichting de laatste 20 jaar.
Het aanblijven van de voorzitter leidt ertoe dat een derde partij zal moeten instappen om een nieuwe structuur te realiseren. Het lijkt erop dat de overige bestuursleden wel goed hebben begrepen wat er speelt, deze zien de bui al hangen en zijn opgestapt.
De bewoners worden door de voorzitter in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en uitgespeeld.

Redactie uzegthet.nl
Uzegthet.nl bestaat uit een collectief dat bericht over, van, in en uit en voor Rotterdam. uzegthet@gmail.com

 

 
Design: 010 webdesign
Rotterdamse Wijken

 

Het Oude Noorden